Tatiana Barkovskiy

Research Interests

  • Medieval philosophy
  • Mysticism
  • Philosophy of gender
  • Female philosophers

Affiliations

  • Faculty of Philosophy, University of Warsaw
  • New Generation Research Exchange

 

 

Publications

  • Karnawał zwierząt. Profanacje w Powieści o lisie [Carnival of Animals. Profanations within the Roman de Renart]. In: Man and Nature in Language, Literature, Culture and Contemporary Art. Rzeszów: University of Rzeszów Academic Press, August 2022, pp. 127–141
  • Rola mistycyzmu i myślenia mistycznego u Bertranda Russella [The Role of Mysticism and Mystical Thinking in Bertrand Russell]. “Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, Vol. 122, No. 2, June 2022, pp. 5–26
  • Śmierć w życiu i twórczości Christine de Pizan [Death in Christine de Pizan’s Life and Oeuvre]. In: Memento mori – thanatological motifs in the humanities and social sciences. Poznań: Rys, September 2021, pp. 193–208.
  • Kobieta i kobiecość w ujęciu Tomasza z Akwinu a neotomistyczna etyka feministyczna. Analiza krytyczna [Woman and Femininity in Thomas Aquinas and Neo-Thomistic Feminist Ethics. A Critical Analysis]. “Edukacja Filozoficzna”, Vol. 71, No. 1, June 2021, pp. 7–35.